Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực EVN, đáp ứng yêu cầu phát triển

Thứ ba - 03/07/2018 18:01
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, trong quá trình phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam., Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực EVN, đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, trong quá trình phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Năng suất lao động chưa cao

Trong những năm qua, cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và tăng năng suất lao động. Trình độ, tay nghề của người lao động được nâng lên đáng kể, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần từng năm. Năng suất lao động tính theo sản lượng điện thương phẩm năm sau luôn cao hơn năm trước.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, cơ cấu lao động theo độ tuổi trong Tập đoàn đang có xu hướng già hóa, ảnh hưởng đến tăng năng suất lao động. Việc bố trí lực lượng lao động hợp lý trong Tập đoàn cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với những công việc nặng nhọc như, quản lý vận hành đường dây, sửa chữa sự cố lưới điện… Cơ cấu lao động theo ngành nghề vẫn còn bất cập, nhiều bộ phận có lực lượng lao động dôi dư, nhưng không thể điều chuyển sang bộ phận khác do chuyên môn đào tạo khác nhau. Năng suất lao động của Tập đoàn so với ngành Điện của các nước trong khu vực chưa cao, chưa phát huy hết sức mạnh nội lực.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại nêu trên là do thời gian qua, Tập đoàn tập trung vào quản lý, hạn chế tối đa tuyển dụng lao động mới tại các đơn vị thành viên  nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề chính là làm giảm lực lượng lao động trẻ, khỏe, có trình độ được vào làm việc tại Tập đoàn.

Ngoài ra, tổ chức bộ máy SXKD của Tập đoàn có mặt chưa thực sự hợp lý, định mức lao động chưa sát với yêu cầu thực tế sản xuất - kinh doanh. Việc sử dụng dịch vụ thuê ngoài thực hiện các công việc sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và nhiều công việc phụ trợ khác với mục tiêu giảm nhân lực gia tăng trên một đơn vị sản phẩm chưa thực sự được triển khai đồng bộ và hiệu quả. 

Bên cạnh đó, thiết bị, công nghệ của một số nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp… đã xuống cấp, lạc hậu; việc áp dụng công nghệ tự động hóa còn có mặt hạn chế dẫn đến tổn hao sức lao động.

EVN sẽ tăng cường đào tạo kỹ sư tài năng, chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực quản lý hệ thống điện

Vì mục tiêu top đầu ASEAN

Cuối năm 2017, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực của EVN đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, là sự phù hợp với lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn và yêu cầu của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, họat động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng EVN trở thành một trong các tập đoàn điện lực hàng đầu ASEAN.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghị quyết 15 của Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ rõ, Tập đoàn phải nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi và cán bộ khoa học – công nghệ hàng đầu và lao động lành nghề.

Lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị phải xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đồng bộ với đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, rà soát định mức lao động ở từng khâu sản xuất - kinh doanh, đảm bảo sử dụng lao động hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn kế cận đảm bảo chất lượng, số lượng, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực công tác; đảm bảo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, cơ cấu độ tuổi trong quy hoạch. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ và công tác luân chuyển cán bộ.

Cùng với đó, từng bước hợp lý hóa cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo từng cấp quản lý, chuẩn hóa hệ thống chức danh theo vị trí công việc đối với viên chức quản lý, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cấp bậc công nhân kỹ thuật. Rà soát, xây dựng định biên lao động của các nhà máy điện phù hợp với yêu cầu nâng cao trình độ công nghệ và quản lý sản xuất, nhằm quản lý năng suất, định biên và tuyển dụng lao động của từng khâu sản xuất - kinh doanh. Triển khai thực hiện tốt cơ chế đánh giá kết quả thực hiện công việc theo hiệu quả, năng suất và chất lượng trên cơ sở áp dụng hệ thống bảng điểm cân bằng và hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng lao động mới của các đơn vị, đảm bảo cơ cấu, chất lượng nhân lực; rà soát, điều chuyển hợp lý lao động hiện có, mở rộng hình thức thuê ngoài lao động cho các công việc phụ trợ. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế đãi ngộ đối với lao động nghỉ trước tuổi và nghiên cứu, xây dựng cơ chế tiền lương gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, theo vị trí chức danh công việc.

Đặc biệt, Tập đoàn cần tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng coi trọng phát triển năng lực và phẩm chất của người lao động. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý kỹ thuật - vận hành, công nhân lành nghề. Thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch. Tăng cường số lượng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại, đào tạo kỹ sư tài năng, chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực mũi nhọn như quản lý hệ thống điện, truyền tải, sửa chữa nhiệt điện, tự động hóa, công nghệ thông tin… ở trong nước và ngoài nước.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, khả năng tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị; đặc biệt là đối với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện nghiên cứu khoa học và giảng dạy, thực hành, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Tập đoàn.

Với những giải pháp tổng thể trên, cùng với sự quyết tâm thực hiện của các cấp quản lý và sự mong muốn học hỏi, phát triển của cán bộ công nhân viên, người lao động, hy vọng, nguồn nhân lực của EVN sẽ ngày càng có chất lượng cao, phát triển bền vững. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
banner cuoi trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây