Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ: Yêu cầu cấp thiết

Thứ sáu - 20/04/2018 19:01
Phấn đấu 100% chi bộ và 100% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, là yêu cầu cơ bản trong Nghị quyết số 14-NQ/ĐU (ngày 27/12/2017) của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Nghị quyết của Đảng ủy cũng nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và mỗi đảng viên., Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ: Yêu cầu cấp thiết

Phấn đấu 100% chi bộ và 100% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, là yêu cầu cơ bản trong Nghị quyết số 14-NQ/ĐU (ngày 27/12/2017) của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Nghị quyết của Đảng ủy cũng nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và mỗi đảng viên.

Chi bộ hoạt động chưa đồng đều

Thời gian qua, Đảng ủy Tập đoàn đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ và đảng viên. Hoạt động của các chi bộ đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng hoạt động của các chi bộ trong Đảng bộ chưa đồng đều.

Vai trò, phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số chi bộ chưa thực sự rõ nét; công tác xây dựng đảng của một số cấp ủy còn yếu; nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, hình thức thiếu hấp dẫn, nặng về kiểm điểm, đánh giá chung chung, chưa có các giải pháp mang tính đột phá, góp phần thực hiện hiệu quả công việc chuyên môn.

Cùng với đó, cấp ủy chưa tận dụng sinh hoạt chi bộ là nơi nắm bắt tình hình và diễn biến tư tưởng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên; chưa thực hiện tốt chức năng chi bộ là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của chi bộ Đảng; chưa thật sự quan tâm công tác sinh hoạt đảng trong chi bộ; chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ…

Chính vì vậy, việc ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Tập đoàn. Mục tiêu là tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao tặng Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Cần có giải pháp cụ thể, phù hợp 

Để hoàn thành được mục tiêu trên, Đảng ủy EVN yêu cầu tất cả các đảng viên phải nhận thức đúng vị trí, vai trò của chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ và các hoạt động khác, cấp ủy phải tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng bộ đến cán bộ, đảng viên, phải xác định rõ, việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ là yêu cầu cấp thiết, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và mỗi đảng viên, là khâu đột phá trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, để nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, Đảng ủy Công ty tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng khâu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, đặc biệt là Bí thư, Phó bí thư chi bộ. 

Theo đó, Đảng ủy Công ty yêu cầu tất cả các chi bộ phải chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc và điều hành hoạt động theo đúng quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác hiệu quả, thiết thực, sát với chương trình của Đảng bộ cấp trên. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy với số lượng và cơ cấu hợp lý, gắn với nâng cao chất lượng và thực hiện tốt chính sách cán bộ, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của chi bộ và đơn vị.

Còn tại Công ty Thủy điện Sơn La, ông Hoàng Trọng Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết, Đảng ủy sẽ thực hiện tốt việc quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; chú trọng khâu phát triển đảng viên mới. Cấp ủy phải phối hợp với lãnh đạo đơn vị phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phù hợp với năng lực, sức khỏe. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và định kỳ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức đảng và đơn vị. Cấp ủy phải giám sát đảng viên về mọi mặt, kể các đảng viên là cán bộ do cấp ủy cấp trên quản lý. Định kỳ hàng năm, cấp ủy, chi bộ phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với đảng viên.

Để Nghị quyết được triển khai sâu rộng, hiệu quả, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết, có giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị. Các ban, đơn vị trong Đảng bộ Tập đoàn, theo chức năng, nhiệm vụ của mình và hướng dẫn của Đảng bộ, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Ban Tổ chức Đảng ủy EVN chủ trì, phối hợp với các ban trong Đảng ủy Tập đoàn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. 

Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết

- 100% các cấp ủy, chi bộ xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, chi bộ; duy trì nghiêm túc nền nếp sinh hoạt theo đúng quy định; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc của Đảng. 

- Phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém.

- Phấn đấu 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% cấp ủy chi bộ xây dựng, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên hàng năm.


Nguồn tin: www.evn.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
banner cuoi trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây