Chính thức ra mắt “Siêu Ủy ban” quản lý vốn nhà nước

Thứ hai - 01/10/2018 06:01
Chiều 30/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức ra mắt, sau 8 tháng được thành lập. Tại Lễ ra mắt cũng đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban với các bộ về kế hoạch chuyển giao và tiếp nhận hồ sơ 19 Tập đoàn, Tổng công ty. Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

 

 

19 tập đoàn, tổng công ty sẽ chuyển giao về Ủy ban

Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin những nội dung cơ bản của Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nghị định này vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 29/9.

Theo đó, Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 doanh nghiệp về Ủy ban -  Ảnh: VGP

Việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giao Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu như sau: Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của DN, trừ các DN do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho DN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.

Về quan hệ của Ủy ban với các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với DN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN; tuân thủ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính DN, cơ chế giám sát về tài chính đối với các DN do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Về nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý DN trong quá trình chuyển tiếp, nghị định quy định phù hợp với nguyên tắc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại DN.

Đồng thời, việc bàn giao hồ sơ quyền đại diện chủ sở hữu tại DN từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quan chuyển giao) theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng.

Theo nghị định, có 19 Tập đoàn, Tổng công ty sẽ chuyển giao vốn về Siêu ủy ban và các doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung nghị định, các cơ quan phải chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN cho Ủy ban trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày nghị định này và các quyết định chuyển giao có hiệu lực.

Được biết, sau khi nhận chuyển giao vốn Nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban sẽ quản lý vốn chủ sở hữu gần 1 triệu tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng tài sản Nhà nước tại DN.

Công việc nặng nề

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN cho biết, đến nay Ủy ban đã cơ bản kiện toàn nhân sự, tổ chức, trong đó Lãnh đạo Ủy ban ban đầu gồm 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch. Hiện nay Ủy ban đã tuyển dụng được 50 nhân sự.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã hoàn thành xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Ủy ban và tổ chức thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ theo đúng biên chế được giao.

“Dự kiến Ủy ban sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế có chất lượng trong năm 2018 và 2019 để đáp ứng khối lượng công việc đề ra”, ông Nguyễn Hoàng Anh nói.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Anh, đến thời điểm này Ủy ban đã cơ bản hoàn thành hệ thống các quy chế nghiệp vụ và quản trị nội bộ (khoảng hơn 40 quy chế) để đảm bảo hoạt động Ủy ban ngay sau khi ra mắt.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng đã hoàn thành chuẩn bị kế hoạch hoạt động, xây dựng hệ thống thông tin hiện đại cho quản trị DN.

Ủy ban đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện và sẵn sàng đi vào hoạt động từ 1/10/2018 để quản lý thông suốt, không để hoạt động của DN bị gián đoạn trong quá trình chuyển giao về Ủy ban.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, xác định công việc cần triển khai ngay sau khi Ủy ban đi vào hoạt động chính thức là hết sức lớn và nặng nề.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ủy ban sẽ kiện toàn tổ chức theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả, lựa chọn cán bộ có năng lực, đạo đức, đổi mới phương thức quản trị, điều hành DN để quản lý DN hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, thúc đẩy DNNN ngày càng phát triển, tăng tỷ trọng đóng góp của DNNN vào nền kinh tế”, ông Nguyễn Hoàng Anh nói.

Cũng tại Lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN.

Trong khuôn khổ Lễ ra mắt Ủy ban cũng đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban với các Bộ về kế hoạch chuyển giao và tiếp nhận hồ sơ 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

Không để khoảng trống pháp lý khi chuyển giao về Siêu ủy ban

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được ghi trong văn kiện đại hội Đảng. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN góp phần quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Việc thành lập Ủy ban là bước quan trọng để tách bạch chức năng quản lý nhà nước và kinh doanh của DNNN.

“Sau khi 19 tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban, vai trò của bộ ngành không giảm xuống mà còn tăng lên. Bởi tư lệnh ngành phải lãnh đạo xuyên suốt nhiều vấn đề lĩnh vực như quy hoạch ngành, đào tạo nguồn nhân lực”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đánh giá vai trò của Ủy ban (UB), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, UB được Đảng, nhà nước giao quản lý tổng tài sản khoảng 2,3 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 1 triệu tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng tài sản nhà nước tại DN. Các DNNN trực thuộc Ủy ban đều là các DN trọng yếu của nền kinh tế như điện, xăng dầu, lương thực.

Người đứng đầu Chính Phủ nhấn mạnh, có hai con đường: một là Ủy ban phải đi trên con đường chuyên nghiệp, hiện đại và hai là tạo ra cơ quan quan liêu kiểu cũ, là gánh nặng của nền kinh tế. Và chúng ta lựa chọn con đường thứ nhất, Ủy ban phải trở thành cơ quan chuyên nghiệp, hiện đại, dù đây là con đường khó khăn hơn. Nó phải là cơ quan thúc đẩy phát triển, thúc đẩy cải cách nâng cao hiệu quả toàn diện hệ thống DNNN. UB không được theo lối mòn của cơ quan hành chính trước kia như quan liêu, gây phức tạp cho các DNNN trực thuộc.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả, tuyển dụng đúng cán bộ và có bộ chỉ số đánh giá hiệu quả từng cán bộ, cơ chế giam sát nội bộ, hoàn thiện công cụ quản lý. Đồng thời, UB phải có thước đo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của từng DNNN.

“Ủy ban cần hợp tác chặt chẽ các công ty công nghệ hàng đầu để áp dụng công cụ quản lý DNNN theo công nghệ 4.0. Từ đó, UB tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DNNN trực thuộc”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban phải xây dựng chiến lược, xác định chỉ tiêu hoạt động của từng DNNN, đẩy mạnh cổ phần hóa DN. Đồng thời phải thúc đẩy DNNN phát triển nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của DN, quản lý và phát triển nguồn vốn không được để nguồn vốn teo tóp, doanh thu năm sau phải cao hơn năm trước.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu trong quá trình chuyển giao, các bộ ngành, địa phương phải hợp tác, phối hợp để hoàn thiện nhanh thủ tục hồ sơ và không được để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quá trình chuyển giao.Tăng cường công tác công khai, minh bạch trong hoạt động DN, tránh thất thoát lãng phí, tham nhũng, sân trước, sân sau.

 19 Tập đoàn, tổng công ty chuyển giao về Ủy ban, gồm:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Tổng Công ty Cảng Hàng không

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Tổng Công ty lương thực miền Bắc

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
banner cuoi trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây